Бас бет \ Сапаның Менеджементасының жүйесiнiң енгiзуi

Сапаның Менеджементасының жүйесiнiң енгiзуi

Серiктестiктiң жұмыстары әбден жетiлдiруде негiзгi белгiлермен ең алдымен болып табылады, шығарылатын өнiмнiң сапасының жоғарылатуы, тұтынушыдағы бағыты және серiктестiктiң имиджi. Әдiстiң бiрлерiнiң шығарылған пестицидтер және серiктестiгiнiң берiлетiн қызметтерiнiң сапасының растаулары 9001-2009-шы ИСОның ҚРының стының сапаның менеджментiнiң жүйесiнiң 2005 жылдың маусым алған сәйкестiк сертификаты болып табылады. Басқару және серiктестiктiң мамандары Смк енгiзу арналған үйрену өттi және тиiстi сертификаттарды алды. Қабiлеттiлiк iске асыру бойынша шығарылған бiздiң пестицидтерiмiз және болатын қызметтердiң сапасының деңгейiн үнемi қолдасын, серiктестiктiң бiздiң тұрақты тұтынушыларымыз және әрiптестерi олардың тұтынушыларына сапаның параметрлерiнiң ауытқулары және кеюлерсiз жақтан қойылсын арқасында жұмыс iстейтiн саясатқа және сапаның төңiрегiдегi мақсаттарына қол жеткiздi.

"Агрохимия" ЖШС саясат

  1. Тапсырма берушiнiң талаптарының куәлiк күтулерiне Ақтам регламент белгiленген Мемлекеттiк заң шығару сәйкес келетiн өсiмдiктердiң қорғау құралдарының өңдеу және жабдықтауы.
  2. Мәртебе және орнықты мәртебенi жасау және тапсырма берушiнiң биiк сенiмiнiң сақтауы. 
  3. Бiз үшiн тапсырма берушiнiң мүдделерi басты. 
  4. Сапа - тұрақты жұмыс және фирманың өркендеуiн негiзгi фактор бүтiндей және әрбiр қызметкер жекешiлiк. POLICY of Open Company " AGROCHEMISTRY Сенiстiк және әрiптестерi бар құрметтiң атмосферада жұмыс iстеуi және мердiгерлiк ұйымдармен.
  5. Арқасында тұрақты үйренудi қызыметшiнi биiк кәсiби бiлiктiлiктi сүйемелдеу. Өнiм өндiрудi тиiмдi басқаруды қамтамасыз ету.

Бөлiмшелермен әрбiр тоқсанға сапаның күнтiзбелiк жоспар, мақсаттық жоспары қорытынды жасалады, жоғарғы басқарудан тапсырмалар өндейдi. Қызметкерлер тоқсанға бiр рет iстелген жұмыс туралы есептеу нәтижелерi iстейдi, талдау және iстелiнген жұмыстардың сапасының бағасын қай басқару негiзiнде iстейдi.

Серiктестiктiң қойылған мақсаттарының табыстары үшiн сапаның менеджментiнiң жүйесiнiң үздiксiз жақсартуы өткiзедi. Серiктестiктер қызметкерлердi бiрiншi кезеңде нарықтың болжам және маркетингi жүргiзiледi. Бiздiң серiктестiкте пiкiрлер және рекламациялар, бiз тапсырма берушiлерi бар қызметкерлердiң арқасында тiкелей байланысуы, қарастыруға түсетiн тұтынушылардың қанағаттылығының бағасын өткiземiз.

Серiктестiктiң сапаның менеджментiнiң жүйелерi бүгiнгi күнге арқасында игерiлген және енгiзiлген процесстерге түбегейлi жетiстiкке ие болды. 1995 жылдың 17 көкегiндегiн лицензиялау туралы Қазақстан республикасы 2006 жылдың ақпанында заңға сәйкес, 2-шi тарау. «Қызметтiң түрлерi, жататын 9-шы бапты лицензиялауға сөзсiз."Агрохимия" ның №1/50-шi тармақ, ЖШСы, бiрiншi Мемлекеттiк өндiру лицензиясы және (пестицидтер) улы химикаттардың iске асыруын алды.

Агрохимия ЖШС және әрiптестiк үшiн ендiгәрi ашық, және бiз iстестiк туралы ұсыныста, iсте боламыз өз қисындылығы және сенiмдiлiк дәлелдеуге дайын.

Жаңалықтар